Liste over Natura 2000 naturområder
Nummerreferencer og nærmere beskrivelse af områderne findes på Miljøministeriets side her


Fredede områder - Regioner
Nr. 1,
Skagens Gren
Nr. 2, Råbjerg Mile , Råbjerg Stene , Hulsig Hede
Nr. 3, Jerup Hede , Råbjerg Mose
Nr. 4, Hirsholmene
Nr. 5, Tversted Å , Uggerby Å , Floddal Bæk
Nr. 6, Kærsgård Strand , Vandplasken , Liver Å
Nr. 7, Rubjerg Knude , Lønstrup Klint
Nr. 8, Åsted Ådal
Nr. 9, Læsø , Rønnerne
Nr. 10, Holtemmen , Højsande
Nr. 11, Solsbæk
Nr. 12, Store Vildmose
Nr. 13, Svinkløv , Grønnestrand
Nr. 14, Mariager Fjord , Randers Fjord , Mulbjerge , Sødringholm
Nr. 15, Nibe Bredning , Halkær Sø , Sønderup Å , Skivum , Sebber Sund , Vår Enge
Nr. 16, Løgstør Bredning , Vejlerne , Bulbjerg , Lild Strandkær , Livø , Aggersund , Feggeklit , Næsby Dale
           Rønbjerg , Aggersborg , Frederik VII Kanal
Nr. 17, Lille Vildmose , Tofte Skov , Høstemark Skov
Nr. 18, Rold Skov , Lindenborg Å , Store Blåkilde , Madum Sø
Nr. 19, Lundby Hede , Oudrup Hede , Vindblæs Hede
Nr. 20, Nordre Rønner
Nr. 21, Lien
Nr. 22, Kielstrup Sø
Nr. 23, Vullum Sø
Nr. 24, Hanstholmreservatet , Nors Sø , Vandet Sø
Nr. 25, Vangså Hede
Nr. 26, Førby Sø , Ålvand
Nr. 27, Hvidbjerg Å , Ove Sø , Ørum Sø , Tegå
Nr. 28, Agger Tange , Krik Vig , Nissum Bredning , Doverkil , Doverodde , Agerø
           Munkholm Odde , Draget , Gjeller Odde , Toftum Bjerge , Glomstrup Vig , Ydby Skjold , Jegindø
Nr. 29, Dråby Vig
Nr. 30, Lovns Bredning , Hjarbæk Fjord , Lerkenfeld Å , Simested Å ,
           Tulsbjerge , Ulbjerg Klint , Jelse Odde , Nørreå , Ø Bakker , Læsten Bakker ,
           Fussing Sø , Hærup Sø , Glenstrup Sø , Klejtrup Sø
Nr. 31, Kås
Nr. 32, Sønder Lem Vig , Geddal Strandenge
Nr. 33, Tjele Langsø , Vinge Mølledam
Nr. 34, Brandstrup Mose
Nr. 35, Hald Ege , Stanghede , Hald Sø , Bækkelundsdalen , Dollerup Bakker
Nr. 36, Nipgård Sø
Nr. 37, Rosborg Sø
Nr. 38, Bredsgård Mose
Nr. 39, Mønsted , Daugbjerg Kalkgruber
Nr. 40, Karup Å , Kongenshus Hede , Hessellund Hede , Kølvrå Mose
Nr. 41, Hjelm Hede , Flynder Sø , Stubbegård Sø
Nr. 42, Karby Odde
Nr. 43, Lodbjerg , Stenbjerg , Hvidbjerg Klit
Nr. 44, Lild Klit , Lild Strandkær , Bløden Sø
Nr. 45, Korsø Knude
Nr. 47, Løvenholm
Nr. 48, Stubbe Sø
Nr. 49, Gudenå , Gjern Bakker
Nr. 50, Tved Kæret
Nr. 51, Helgenæs
Nr. 52, Salten Langsø , Salten Å , Salten Ådal , Mossø , Sukkertoppen , Rødesø , Blidsø ,
           Addit Skov , Oversø , Gudensø , Klostermølle , Højkol
Nr. 53, Vrads Sande , Sepstrup Sande , Velling Skov , Palsgård Skov , Hampen Sø , Kolpendal , Torup Sø ,
           Matrup Å , Halle Sø , Stigsholm Sø , Tingdalsøerne , Kulsø , Kvindsø
Nr. 54, Yding Skov
Nr. 55, Stavns Fjord , Nordby Hede
Nr. 56, Horsens Fjord , Horskær , Hindø , Endelave
Nr. 57, Silkeborgskovene
Nr. 58, Nordby Bakker
Nr. 59, Kysing Fjord
Nr. 60, Skørsø
Nr. 61, Skånsø , Tranemose
Nr. 62, Venø
Nr. 63, Sønder Feldborg Plantage
Nr. 64, Lilleå , Vind Hede , Blåbjerg Hede , Kronhede , Sønder Vosborg Hede ,
           Nørre Vosborg Hede , Rejkær Sande , Idom Å
Nr. 65, Nissum Fjord , Indfjorden , Bøvling Klit
Nr. 66, Stadil Fjord , Veststadil Fjord
Nr. 67, Borris Hede
Nr. 68, Ringkøbing Fjord , Tipperhalvøen , Nymindegab , Nymindestrømmen ,
           Bjålum Klit , Gødelen , Stauning
Nr. 69, Skjernå , Vorgod Å , Omme Å , Karstoft Å
Nr. 70, Mose ved Karstoft Å
Nr. 71, Kimmelkær Landekanal
Nr. 72, Husby Sø , Nørresø
Nr. 73, Lønborg Hede
Nr. 74, Husby Klit , Vedersø Klit
Nr. 75, Harrild Hede , Nørlund Hede , Mellem Harrild Hede , Holtum Å , Kvindebæk
Nr. 76, Rørbæk Sø , Tinnet , Nedergård Skov , Lindet Krat , Ballesbæk , Rørbæk , Øvre Holtum Ådal
Nr. 77, Uldum Kær
Nr. 78, Barritskov , Stagsrode Skov , Stoubyskov , Rosenvold Skov , Grund Skov , Daugård , Rhoden Ådal
Nr. 79, Munkebjerg Strandskov
Nr. 80, Højen Bæk
Nr. 81, Grejs Å , Grejs Ådal , Fårup Sø , Jelling Skov, Lerbæk Skov , Højgård Skov
Nr. 82, Randbøl Hede , Frederikshåb plantage
Nr. 83, Blåbjerg , Lyngbo Hede
Nr. 84, Kallemærsk Hede , Børsmose Hede , Filsø , Store Løvklit , Vrøgum Kær , Filsø Hede , Tane Sø , Henne
Nr. 85, Grene Sande
Nr. 86, Vejen Mose
Nr. 87, Nørrebæk
Nr. 88, Nørholm Hede , Nørholm Skov , Varde Å
Nr. 89, Vadehavet , Varde Å , Skallingen , Tange Bakker , Ribe Søndermark , Ribe Å , Ribe Holme , Saltvandsøen , Marbæk , Fanø , Rømø , Ballum Enge
Nr. 90, Sneum Å , Holsted Å
Nr. 91, Kongeå
Nr. 92, Pamhule Skov , Stevning Dam
Nr. 93, Lindet Skov , Helm Polde
Nr. 94, Rinkenæs Skov
Nr. 95, Hostrup Sø , Bjergskov
Nr. 96, Bolderslev Skov
Nr. 97, Frøslev Mose
Nr. 98, Tinglev Sø
Nr. 99, Kongens Mose , Draved Skov
Nr. 100, Sølsted Mose
Nr. 101, Vidå , Rudbøl Sø , Magisterkogen
Nr. 102, Kogsbøl Mose , Skast Mose
Nr. 105, Augustenborg Skov
Nr. 106, Mandbjerg Skov
Nr. 107, Fyns Hoved , Langø , Lillestrand , Bogø
Nr. 108, Æbelø , Nærå Strand , Flyvesandet , Lindø , Kissebjerg , Gyldensteen
Nr. 109, Hindsholm , Romsø , Stavre , Måle Strand , Bøgebjerg Strand
Nr. 110, Odense Fjord , Enebærodde , Fjordmarken , Vigelsø , Lammesø , Ølundgård
Nr. 111, Røjle Klint , Kasmose Skov
Nr. 112, Lille Bælt , Sandager , Føns , Hejlsminde Nor , Gamborg Fjord , Føns Vang , Årø , Haderslev Fjord ,
           Bankel Nor , Årøsund , Wedellsborg , Stenderup Hage , Bågø
Nr. 113, Urup Dam
Nr. 114, Odense Å
Nr. 115, Østerø
Nr. 116, Store Bælt , Vresen
Nr. 117, Kajbjerg Skov
Nr. 118, Klintholm Kalkgrav
Nr. 119, Storelung
Nr. 120, Brændegård Sø , Nørresø , Fiskerup Skov , Brahetrolleborg
Nr. 121, Arreskov Sø
Nr. 122, Sortesø , Store Øresø
Nr. 123, Bøjden Nor
Nr. 124, Helnæs
Nr. 125, Avernakø
Nr. 127, Sydfynske Øhav , Langeland , Siø , Avernakø , Monnet , Vejlen , Lunkebugten , Drejø , Lindelse Nor ,
             Voderup , Urehoved , Ristinge , Skarø , Lille Rallen , Store Rallen , Hjelmshoved , Hjortø ,
             Strynø , Dejrø , Nørreballe Nor , Tryggelev Nor , Keldsnor ,
Nr. 129, Gilbjerg Hoved
Nr. 130, Teglstrup Hegn
Nr. 131, Gurre Sø
Nr. 132, Rusland
Nr. 133, Gribskov , Esrum Sø
Nr. 134, Arresø
Nr. 135, Tisvilde Hegn , Melby Overdrev , Tibirke Bakker
Nr. 136, Roskilde Fjord , Jægerspris Nordskov , Selsø Sø , Lejre Vig , Bognæs , Store Kattinge
             , Skuldelev Ås , Bue Sø , Østskov
Nr. 138, Bøllemosen
Nr. 139, Mølleå , Furesø , Farum Sø , Vaserne , Bastrup Sø
Nr. 140, Vasby Mose
Nr. 141, Brobæk Mose
Nr. 143, Vestamager , Kofoeds Enge , Sydhavnen
Nr. 144, Jægersborg Dyrehave , Mølleå
Nr. 145, Ejby Ådal
Nr. 146, Hejede Overdrev , Valsølille Sø
Nr. 147, Jersie Strand
Nr. 148, Køge Å
Nr. 149, Tryggevælde Å
Nr. 150, Havdrup Mose
Nr. 151, Ramsø Mose
Nr. 152, Vallø Dyrehave
Nr. 153, Korshage
Nr. 154, Sejerø Bugt , Saltbæk Vig , Veddinge Bakker , Korevlen , Eskebjerg Vesterlyng , Overby Lyng ,
Nr. 155, Tuse Næs
Nr. 156, Store Åmose
Nr. 157, Tissø , Flasken
Nr. 158, Allindelille Fredskov
Nr. 159, Bagholt Mose
Nr. 160, Sorø Sønderskov
Nr. 161, Ulse Sø
Nr. 162, Holsteinsborg Nor , Stigsnæs , Glænø
Nr. 163, Suså , Tystrup Sø , Bavelse Sø , Suserup Skov , Holmegård Mose
Nr. 164, Hovvig
Nr. 166, Røsnæs
Nr. 167, Strandegård Dyrehave , Vemmetofte
Nr. 168, Nyord , Ulvshale , Fanefjord , Ulvsund , Feddet , Jungshoved
Nr. 169, Dybsø Fjord , Enø , Gavnø , Knudshoved Odde
Nr. 171, Klinteskovene , Møns Klint , Jydelejet , Høvblege
Nr. 173, Guldborg Sund , Saksfjed Inddæmning , Hyllekrog , Bøtø Nor , Ravnsby Bakker , Skejten
Nr. 175, Horreby Lyng
Nr. 176, Krenkerup Haveskov
Nr. 177, Maribosøerne
Nr. 178, Halsted Kloster Dyrehave
Nr. 179, Tårs Vig
Nr. 180, Stege Nor
Nr. 181, Oreby Skov
Nr. 182, Holtug Kridtbrud
Nr. 184, Hammeren , Slotslyngen
Nr. 185, Gyldenså
Nr. 186, Almindingen
Nr. 187, Arnager Bugt
Nr. 197, Flensborg Fjord , Als , Bostedhoved
Nr. 200, Navnsø
Nr. 210, Døndalen , Helligdomsklipperne
Nr. 214, Tolne
Nr. 215, Tislum Møllebæk
Nr. 216, Saltum Bjerge
Nr. 217, Nymølle Bæk
Nr. 218, Hammer Bakker
Nr. 221, Risum Enge
Nr. 222, Villestrup Å
Nr. 223, Kastbjerg Ådal
Nr. 224, Klosterheden
Nr. 225, Ovstrup Hede
Nr. 226, Svanemose
Nr. 227, Mols Bjerge
Nr. 228, Stenholt Skov , Stenholt Mose
Nr. 229, Haslund Skov
Nr. 230, Kalø Vig
Nr. 231, Kobberhage
Nr. 232, Lillering Skov , Stjær Stenskov , Tåstrup Sø
Nr. 233, Brabrand Sø
Nr. 234, Giber Å , Fuldendalen
Nr. 236, Bygholm Ådal
Nr. 237, Ringive Kommuneplantage
Nr. 238, Refsgårde , Tågelund Overdrev , Runkenbjerg
Nr. 239, Bramsnæs
Nr. 240, Svanninge Bakker
Nr. 241, Rødme Svinehaver
Nr. 242, Thurø Rev
Nr. 243, Ebbeløkke
Nr. 244, Veddinge Bakker