Stendiger, vejkanter, skovbræmme og andre småbiotoper