Billedsøgning

Billedsøgning

Ethvert billede kan findes på mange forskellige måder. Ved hjælp af kategorier, søgeord, billednummer og krydsreferencer finder man rundt i billederne. Filosofien er at søgningen i første omgang skal give et resultat som begynder at ligne noget man er på udkig efter. Derefter bruges alle krydsreferencer for at komme frem til de eksakte billeder.

Den enkleste måde at starte søgning er ved at gå ind i HOVEDKATEGORIERNE. De er opdelt så at de øverste kategorier udelukkende er med danske billeder. De mellemste hovedkategorier er internationelt (kan være optaget hvor som helst). De nederste hovedkategorier er opdelt efter lande.
Du kommer altid til hovedkategorierne ved klikke på "Til hovedkategorier" under søgningsfeltet, eller ved at klike på "BERT WIKLUND Fotograf"

Hovedkategorierne er opdelt i underkategorier, på en ny side. Slideshowen skifter til eksempler på billeder i den pågældende underkategori. Det betaler sig at kigge alle underkategorierne igennem først.

Klik på en underkategori som ser lovende ud, og se små billeder i første omgang. Ved at klikke på billedet får man det i stor størrelse. I pop-up vinduet ses information om billedet i telegramstil under overskriften Info/Keyword. Alle ord er samtidigt krydsreferencer. Ved at klikke på et af ordene får man se alle billeder som har det samme søgeord/beskivelse.
På samme måde kan man under overskriften Kategorier klikke på links til andre kategorier som har lignende billeder.

Kategorierne er ret præcise. Et eksempel; Går man ind i underkategorierne Limfjorden, er det billeder på Limfjorden i sig. Hvis man derimod søger på keywordet Limfjorden får man Limfjorden i bred betydning. Billeder af f.eks fugle optaget i Limfjorden, byer ved Limfjorden, turisme ved Limfjorden osv. osv. Dvs. at hvis man vil se rigtigt mange fotos af et emne er det som regelen bedst at bruge keyword.

Søgning med keyword

Store eller små bogstaver har ingen betydelse. Efter indskrivning af tre bogstaver kommer der forslag til søgeord. (Dette fungerer ikke på nogle gamle gamle browsere og/eller operativsystem) Vælg ordet med musen eller piletaste, klik Enter. Eller skriv et søgeord.

Kombination af ord

Det er muligt af foretage søgning med flere end et ord. Vil du f.eks søge efter bøgeskov med sne, begynder du at skrive bøg....., findes bøgeskov blandt de foreslåede søgeord markeres det og kommer nu i søgefeltet. Efter ordet bøgeskov laves et mellemrum og der skrives sne. Alle præpositioner så som med, af, på osv fjernes automatiskt. Dvs. at der kan skrives en lang søgestreng, hvor systemet finder de mest relevante fotos først. Skrives der mere end to/mange ord viser systemet først billeder som indholder flest af søgeordene.

Søgning med trunkering/wildcard

Asteriks erstatter bogstaver. Det er meget brugbart hvor man er usikker på stavning af et ord. Det er også brugbart som erstattning af endelser. Hvis man f.eks skriver sne* kommer mange ord med forskellige former af sne. Der kan f.eks ikke søges på skov allene - alle skove er specifiseret i f.eks granskov, løvskov, blandet løvskov osv. Men skrives der *skov kommer alle slags skove frem.

Søgning via Billednummer

Tast Billednumret i indskrivningsfeltet, klik "Søg"/Enter. Flere Billednummre skrives ind med komma (,) næste nummer osv. F.eks 1234, 5678, 91011.

Søgning med latinske navne

Der kan søges såvel på slægts- som artsepitetet. Og selvfølgeligt på det samlede artsnavn.

Udenlandske stednavne; Som regelen er udenlandske stednavne stavet på lokal måde.

Der kan ikke søges på månedsnavn alene. Det vil resultere i et uhåndterbart stort antal billeder (der findes opdeling i vinter, forår, efterår osv. i underkategorierne). Der kan dog søges på månedsnavn i kombination med et eller flere andre søgeord

Rundt omkring i underkategorierne er der links til lister. F.eks fugle, ved at gå ind i listen kan man på en systematisk måde finde arter i arkiv.