Prisliste

Prisliste - Arkivfoto

Reklame
Udvalgs-, pris- og leveringsbetingelser

Ej kommerciel brug...

Periodica (dag-, ugeblade, tidsskrifter), brochurer, foldere, m.v.
Oplag Sort/Hvid Farve
indtil 10.000 250,- 495,-
indtil 50.000 350,- 550,-
indtil 100.000 550,- 600,-
indtil 500.000 600,- 865,-
over 500.000 920,- 1085,-
Tillæg:
Helside 50% 50%
Dobbeltside, Bagside 75% 75%
Forside 100% 100%
Bøger
Sort/Hvid Farve
300,- 500,-
Tillæg:
Helside 50% 50%
Dobbeltside, Bagside 75% 75%
Forside 100% 100%
Kalendere
Sort/Hvid Farve
fra 995,- 1750,-
Postkort
Sort/Hvid Farve
500,- 1350,-
Inter- & Intranet
200,-Plakater
Oplag Sort/Hvid Farve
1 500,- 1080,-
indtil 1.000 1000,- 1600,-
over 1.000 1375,- 1955,-
Tillæg billedstørrelse
over 0,5 m² 50% 50%
over 1,0 m² 100% 100%
Powerpoint og lignende præsentationer
200,-
TV-brug pris pr. udsendelse
Brugt i max. 10 sek 400,-
Brugt over 10 sek. 600,-

Reklame...

Annonce, brochure, emballage, CD-rom m.v.
Oplag Sort/Hvid Farve
indtil 10.000 495,- 995,-
indtil 100.000 800,- 1325,-
indtil 500.000 1500,- 2000,-
indtil 1.000.000 2000,- 2500,-
over 1.000.000 2500,- 3575,-
Kalendere, postkort
Oplag Sort/Hvid Farve
indtil 10.000 500,- 1750,-
indtil 100.000 3125,- 3500,-
over 100.000 4100,- 4500,-
Inter- & Intranet

500,-
Plance, plakat, udstilling
Oplag Sort/Hvid Farve
indtil 100 495,- 1225,-
indtil 1.000 1300,- 2700,-
indtil 100.000 2250,- 5175,-
Tillæg billedstørrelse
over 0,5 m² 50% 50%
over 1,0 m² 100% 100%
Powerpoint og lignende præsentationer

500,-
TV-brug pris pr. udsendelse
Brugt i max. 10 sek 775,-
Brugt over 10 sek. 950,-

Udvalgs-, pris- og leveringsbetingelser

 1. Alle priser er excl.moms, netto kontant i danske kr., og dækker reproretten pr. foto brugt til ét sprog/land
 2. Genreproduktion giver 50% rabat. Genrepro er hvis billedet bruges
  uændret i samme lay-out og størrelse. Eksempelvis når en trykt brochur også gengives på internettet.
 3. Sort/hvid repro fra farve debiteres som sort/hvid
 4. Samkopierede billeder beregnes efter antal anvendte fotos.
 5. Billederne må kun bruges til det, de er bestilt til. Fotos må ikke
  udlånes eller videresælges uden tilladelse.
 6. Ved offentliggørelse - ud over reklame - skal navn nævnes således: Foto:
  Bert Wiklund/bwfoto.dk
  Udeladelse kan debiteres et tillæg på 100% af billedprisen.
 7. Fotos anvendes på brugerens ansvar, herunder offentliggørelse af
  personer.
 8. Køberen skal så vidt muligt levere en gratis kopi, af materialet hvori
  billederne er anvendt.
 9. Betalingsbetingelse: Løbende måned plus 15 dage fra faktureringsdato.
  Ved senere betaling tillægges 1,5% per påbegyndt måned.
 10. Fakturering til tredie person/virksomhed er kun muligt med forudgående skriftlig/e-mail bekræftelse fra tredie person.
 11. Ved køb af mindst 10 foto til samme produktion gives 15% rabat.