Isbjerge i solnedgang, midnatsol m.v (gyldne farver)